skip to Main Content

Fremtidsrettede løsninger som skaper varig endring.

Prosess

Strategi

For og kunne levere effektiv rådgivning og gjennomføre strategiske endringer trenger man både kompetanse og teknologisk forståelse. Vi har den nødvendige innsikten i markedet og det nødvendige nettverket for å bistå din bedrift til en mer effektiv hverdag.

Analyse

Data er grunnprinsippet og kjernen i det meste hvor forretningsprosesser skal automatiseres. I samarbeid med din bedrift leverer vi omfattende analyser basert på historiske data, det kan være eksempelvis e-post og chat logger. Disse dataene behøves for å bygge intelligente algoritmer som kan identifisere viktige faktorer for å optimalisere potensialet i dine forretningsprosesser.

Bruksmønstre

Basert på dine data og spesifikasjoner må det gjennomføres simuleringer for å identifisere bruksmønstre, dvs. hvordan din kunde eller ansatt oppfører seg ved bruk av dine tjenester (interne / eksterne) og produkter. Vår kompetanse og innsikt vil hjelpe deg å operere hurtigere og mer effektivt.

Implementering

Implementering av valgte strategi er helt avgjørende for din videre suksess. Vi kan hjelpe dere slik at dere opptrer fleksibelt i forhold til valg av leverandører og teknologi, samt hvilke potensielle fagsystemer man kan kobles mot for å effektivisere forretningsprosessene.

Leverandører

Det finnes et stort antall leverandører av tjenester og produkter, uansett om det gjelder for kunstig intelligens, chatbots eller innenfor andre forretningssystemer. Noen leverer kun infrastruktur, andre leverer infrastruktur og plattform mens andre kun leverer programmering. Vi hjelper deg å navigere i denne jungelen og vi finner sammen det beste alternativet for videre samtaler.

Workshop

Vi anbefaler alle våre kunder at man starter med en workshop, dette for å enklere identifisere utfordringene man ønsker å løse. Workshopen kan avholdes over flere dager og gjerne ved at flere instanser i bedriften inviteres med slik at de nye tjenestene, produktene og eventuelt strategier enkelt kan jobbes inn i bedriftens DNA.