skip to Main Content

Automatisering av forretningsprosesser ved bruk av kunstig intelligens og RPA.

Vi hjelper virksomheter i å identifisere nye og bedre måter å arbeide på.
Vi benytter oss av kunstig intelligens og RPA for å bygge avanserte virtuelle roboter som går inn i virksomheten din for å effektivisere tidkrevende prosesser.

Gjennom automatisering reduserer vi kostnader, bedrer kvalitet og øker brukeropplevelsen i de utvalgte forretningsprosessene.

Kunstig intelligens og RPA egner seg for:

Regelbaserte prosesser med klare og definerte beslutningskriterier.

Prosesser med omfattende manuell behandlingstid og høy strøm av data.

Prosesser med repetitive oppgaver.

Systemer og prosesser på tvers av programmer i ulike driftsmiljø.

Tjenester innen kunstig intelligens og RPA

Analyse

Vi analyserer potensialet med bruk av RPA i kundens organisasjon og identifiserer det nåværende administrative arbeidet i ulike prosesser og arbeidsoppgaver. Kunden får en klar oversikt og vil se den økonomiske verdien av å øke bedriftens produktivitet ved å benytte seg av RPA. Tjenesten omfatter også en implementeringsplan.

Implementering

Implementering betyr at en virtuell robot installeres, introduseres, trenes og testes i kundens produksjonsmiljø. Som sluttresultat får kunden en plattform for de virtuelle robotene som automatiserer utvalgte prosesser og oppgaver. Vi leverer våre prosjekter på UiPath plattformen.

Proof of Concept

Ved et Proof of Concept viser vi hvilke forretningsfordeler automatiseringen gir for utvalgte prosesser og oppgaver. Kunden får en rapport med resultatene av våre tester og målinger av fordelene med automatisering.

Interessert?

Navn
Email