skip to Main Content

Vi hjelper din virksomhet i enkle og avanserte digitaliseringsprosesser.

Fornying og effektivisering av forretningsprosesser.
Digital transformasjon er økt verdiskapning og bidrar til mer innovasjon på arbeidsplassen. Det skal være et hjelpemiddel som forenkler arbeidsdagen for deg, og for dine kunder.

Digitalisering bidrar til fornying og effektivisering av eksisterende og fremtidige forretningsprosesser. Det er ikke en forbedret nettside, en ny app eller iPader som gjenspeiler hvor digitalisert du er; det er den faktiske planleggingen og gjennomføringen av dette som bidrar til den faktiske gevinsten.

Eksempler på digitalisering

Fra e-post til gruppevare

E-post som kommunikasjonsverktøy fungerer greit, men e-post kan både være tidkrevende og svært rotete. En alternativ og supplerende løsning til e-post kan være gruppevareløsninger som eksempelvis Workplace by Facebook og Slack. Erfaringer viser at bedrifter som implementerer inn gruppevareløsninger øker effektiviteten og oppnår en bedre intern kommunikasjon.

Digital utdanning

Kunnskap og kompetanseheving er noe alle bedrifter bør tilby sine ansatte, men det ofte tidkrevende ved at de ansatte må reise bort for å utdanne seg. Det finnes flere gode løsninger for digital utdanning, ved at man kjøper inn kurs som legges i en digital plattform – denne kan brukes i arbeidstiden eller på fritiden (om de ansatte ønsker det)

Automatisering / RPA

I de aller fleste bedrifter finnes det prosesser som enkelt kan automatiseres og effektiviseres. Ved å implementere inn Robotic Process Automation (RPA) dvs. virtuelle roboter kan man automatisere tidkrevende prosesser som igjen frigjør tid for de ansatte. En virtuell robot kan jobbe døgnet rundt og er som regel regelstyrt.

Tjenester innen digitalisering

Rådgivning

Digitalisering kan være så mangt, noen mener digitalisering er Keiserens nye klær. Jeg er egentlig ganske enig. Digitalisering har vi jobbet med i mange år, en typisk digitaliseringsprosess er f.eks fra CD til Spotify. Men likevel finnes det mange prosesser i en virksomhet som kan digitaliseres. Vi kan hjelpe dere å identifisere disse og deretter effektivisere prosessene.

Implementering

En ting er å identifisere mål, prosesser og annet som kan digitaliseres. En annen og viktigere ting er gjennomføring av dette. Man må finne korrekte leverandører, man må sørge for at dine eksisterende systemer kan snakke sammen med de nye og du må sørge for at de ansatte informeres underveis, gjerne gjennom workshops. Vi kan bistå dere i hele prosessen.

Konsulent

Noen ganger ønsker man ressursene i huset ved en større og omfattende digitaliseringsprosess, vi kan ved behov jobbe in-house og da bli en del av teamet som jobber med digitalisering i din virksomhet. Vi har også et godt utviklet nettverk slik at vi enkelt kan hente inn eksterne ressurser.

Interessert?

Navn
Email