skip to Main Content

Chatbots for kundeservice og intern bruk for økt effektivisering.

Vi var tidlig ute med utvikling av chatbots i det Nordiske markedet.
Når Facebook åpnet for chatbots på Facebook Messenger så vi umiddelbart en mulighet for å effektivisere kundeservicen i Nordiske bedrifter.

Siden den gang har vi vært involvert i utvikling av flere chatbots for Messenger, native apps, nettbutikker og nettsider. Vi vet hva som fungerer, og hva som ikke fungerer.

Chatbots egner seg for:

Lavterskel kundeservice med klare definerte mål.

Ofte stilte spørsmål, repetitive spørsmål både mot kunde og internt.

Kryssalg og oppsalg via Messenger eller på nettbutikk.

Om nok data, en integrert del av kundeservice med avanserte spørsmål.

Tjenester innen chatbots

Analyse

Vi analyserer potensialet med bruk av chatbots i kundens organisasjon og identifiserer det nåværende arbeidet i kundeserviceprosesser. Kunden får en klar oversikt og vil se den økonomiske verdien av å øke bedriftens effektivitet ved å benytte seg av chatbots i kundeservice. Tjenesten omfatter også en implementeringsplan.

Utvikling

Vi har et godt utviklet nettverk av utviklere som har utviklet chatbots for nordiske og europeiske markedet. Vi har erfaring med norsk språk og vi bistår med kartlegging av bruksmønstre, brukeropplevelse, utvikling og implementering.

Proof of Concept

Ved et Proof of Concept viser vi hvilke forretningsfordeler chatbots gir for kundeservice eller intern bruk i virksomheten. Kunden får en rapport med resultatene av våre tester og målinger av fordelene med bruk av chatbots.

Interessert?

Navn
Email